نویسنده = لیلا پیشرفت ثابت
تعداد مقالات: 4
1. بررسی پاسخ سرمی واکسن برونشیت عفونی طیور سویه H-120 تولید موسسه رازی در مقایسه با واکسن وارداتی در جوجه های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398

لیلا پیشرفت ثابت؛ شهین مسعودی؛ شهلا شاهسوندی؛ علیرضا باهنر؛ بهمن خالصی


2. ارزیابی سرولوژی واکسن زنده برونشیت عفونی طیور سویه 793B/08IR در جوجه‌های صنعتی گوشتی در شرایط کنترل شده

دوره 32، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 105-111

شهلا شاهسوندی؛ شهین مسعودی؛ محمد مجید ایراهیمی؛ لیلا پیشرفت ثابت


3. بررسی کارآیی واکسن زنده تخفیف حدت یافته برونشیت عفونی سویه B08IR/ا793 ساخت موسسه رازی

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 40-47

بهمن خالصی؛ شهین مسعودی؛ محمد مجید ایراهیمی؛ لیلا پیشرفت ثابت


4. ارزیابی کارآیی پایدارکننده‌های شیمیایی مختلف بر روی پایداری واکسن برونشیت عفونی طیور

دوره 28، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 52-59

لیلا پیشرفت ثابت؛ شهین مسعودی؛ نوشین حسینی وفا