تحقیقات دامپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک (VJ) - پرسش‌های متداول