کلیدواژه‌ها = بلدرچین ژاپنی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه آسیب‌شناسی و انگل‌شناسی آلودگی طبیعی به انگل‌های آیمریا در بلدرچین‌های ژاپنی در ایران

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 79-85

منیره خردادمهر؛ رقیه نوروزی؛ وحید رضا رنجبر


2. گروه فیلوژنی اشریشیا کلی‌های جدا شده از جوجه بلدرچین‌های ژاپنی سپتی‌سمیک در اهواز

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 72-78

زهرا برومند؛ رضا زارع؛ داریوش غریبی؛ رمضان علی جعفری؛ مسعود قربان پور؛ کتایون کاظمی