کلیدواژه‌ها = شوری
تعداد مقالات: 2
1. اثر میدان الکتریکی و شوری بر رفتار ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مقابل تله ماهی‌گیری

دوره 29، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 100-109

باقر امینیان فتیده؛ نیلوفر گل محمدی منجیلی؛ سعید شفیعی ثابت؛ نیما وحدتی؛ محمد ولی جعفری


2. بررسی اثر شوری بر نرخ بازماندگی و تغییرات بافت کلیه بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 31-37

شهریار بهروزی؛ سیّد محمد وحید فارابی؛ مسعود هدایتی فرد؛ منصور شریفیان