کلیدواژه‌ها = پرژوالسکیانا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فراوانی آلودگی به انگل پرژوالسکیانا (.Przhevalskiana spp) در بزهای کشتار شده شهرستان جیرفت

دوره 32، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 76-84

یاسر پیرعلی؛ معصومه اسکندری؛ حسین عباسی دهکردی؛ حمید رضا عزیزی؛ نادر احمدی