کلیدواژه‌ها = انولاز2
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی پروتئین‌های راپتری4(ROP4)و انولاز2 توکسوپلاسما گوندی به عنوان آنتی ژن‌های غالب ایمنی در گوسفند

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 99-107

محمدتقی احدی؛ رسول مدنی؛ ناصر حقوقی راد؛ احمدرضا اسماعیلی رستاقی