نویسنده = عباس اسماعیلی ساری
تعداد مقالات: 7
1. تجمع و توزیع دی‌کلرو دی فنیل تری‌کلرواتان و مشتقات آن در بافت‌های مختلف شغال طلایی (Canis aureus)

دوره 29، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 44-50

حسن ملوندی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ نادر بهرامی فر؛ سید محمود قاسمپوری؛ مرتضی داودی


3. تعیین غلظت جیوه درگونه سیاه‌ماهی(Capoeta capoeta) در رودخانه زرین‌گل، استان گلستان

دوره 28، شماره 1، بهار 1394، صفحه 50-57

حسن ملوندی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ منصور علی آبادیان


4. پایش آفت‌کش‌های آلی کلره و بی‌فنیل‌های چندکلره در سه گونه از ماهیان خوراکی در تالاب انزلی

دوره 25، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 49-59

اسلام جاودان خرد؛ عباس اسماعیلی ساری؛ نادر بهرامی فر


5. بررسی غلظت و الگوی پراکندگی بی فنیل های چند کلره (PCBs) در 5 گونه از ماهیان خوراکی تالاب شادگان

دوره 23، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 52-59

مرتضی داودی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ نادر بهرامی فر؛ رسول زمانی احمد محمودی


6. باقیمانده‌های آلاینده‌های آلی کلره پایدار در بافت کبد شغال طلائی (Canis aureus) سواحل شمالی ایران

دوره 22، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 71-79

حسن ملوندی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ نادر بهرامی‌فر؛ سید محمود قاسمپوری


7. بررسی تأثیر فاکتورهای طول، وزن، سن و جنس با میزان تجمع زیستی جیوه در بافت کبد ماهی سوف سفید (Sander lucioperca)

دوره 22، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 10-17

لیلا طاهری آزاد؛ عباس اسماعیلی ساری؛ کامران رضائی توابع