بررسی کوکسیدیوز در تعدادی از مزارع پرورش مرغ تخمگذار شهرستان مشهد

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

A study of coccidiosis in the pullets of laying hen in Mashhad area