لنگش در گاو شیری: تشخیص نادرست یا مداخلات درمانی نامناسب؟

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Lameness in cattle: Misdiagnosis or inappropriate therapy