بررسی آلودگی به کیست هیداتید به روش الایزادر گاو میش های کشتار شده در کشتارگاه شهرستان ارومیه

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام جهاد کشاورزی

2 استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

3 کارشناس سازمان انتقال خون استان آذربایجان غربی

4 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام جهاد کشاورزی

چکیده

کیست هیداتید یک بیماری انگلی مشترک بین انسان و حیوان است.سگ سانان میزبان اصلی و گوسفند،بز و انسان میزبان واسط هستند.در میان میزبانان واسط گوسفند مناسبترین میزبان بوده و در انتشار انگل نقش مهمتری دارد.
جهت کنترل این بیماری داشتن اطلاعات درست از همه گیری شناسی بیماری لازم و ضروری است.این مهم بدون داشتن روش تشخیص مناسب امکان پذیر نیست.لذا در بررسی اخیر جهت تشخیص کیست هیداتید همانند سایر نقاط دنیا تست الایزا مورد استفاده قرار گرفت.ابتدا از 384 راس گاو میشهای شهرستان ارومیه خون گیری به عمل آمد.سپس سرم نمونه های خون جدا شده و توسط روش الایزا آزمایش شدند.آنتی ژن مورد نیاز در تست الایزا را نیز،از مایع کیست هیداتید بارور گاومیشهای کشتار شده در کشتارگاه شهرستان ارومیه،جداسازی و تخلیص شد.بر اساس نتایج به دست امده 25% نمونه ها سرم مثبت تشخیص داده شد. تست الایزا در مقایسه با سایر تستهای تشخیص،علاوه بر مقرون به صرفه بودن ،دارای حساسیت و ویژگی بالایی است.

عنوان مقاله [English]

A serological investigation of hydatidosis using ELISA on buffalos in Urmia Azarbaijan Province

نویسندگان [English]

  • F Ghebleh 1
  • M.R Taravati 2
  • N Harighi 3
  • A.R Azarandi 4
چکیده [English]

Hydatid cyst is a world wide and zoonotic disease between human and animal. In this study 384 buffalos were used for blood sampling according to cocran formula. In compliance with ELISA kit to study the samples, the needed antigen was removed from the fertile hydatid cysts and purified according to Oriol and Rogan method.Then reliability of the conjugate (Biodesign company) required density of antigen and blood serum were checked. Finally the blood sera from the buffallos chosen were tested with prepared Elisa Test. The results were %25 positive. This study indicated that,Elisa in the level of 1/400 serum dilution showed 95% sensitivity and 98% specificity. So the ELISA test can be suitable method in the diagnosis of Hydatid Cysts infection.