کلیدواژه‌ها = راس کلیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر باکتری آئروموناس هیدروفیلا بر ساختار بافتی کبد و اندام‌های ایمنی ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus)

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 88-95

فاطمه آزادبخت؛ سلماز شیرعلی؛ محمد تقی رونق؛ اسحاق زمانی