کلیدواژه‌ها = فلز
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی غلظت فلزات در بافتهای مختلف جرد ایرانی با استفاده از روش آماری تجزیه به مؤلفه‌های اصلی (PCA)

دوره 28، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 10-17

امیرحسین حمیدیان؛ منوچهر خزاعی؛ افشین علیزاده شعبانی؛ سهراب اشرفی؛ سیدعلی اصغر میرجلیلی؛ عصمت اسمعیل زاده