نویسنده = برهان شکراللهی
تعداد مقالات: 2
1. موقعیت‌یابی ایمونوهیستوشیمی گرلین در بافت بیضه بز

دوره 30، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 185-193

کیفسان منصوری؛ برهان شکراللهی


2. موقعیت‌یابی گرلین در بافت بیضه واپیدیدیم قوچ

دوره 30، شماره 1، بهار 1396، صفحه 75-81

سامان صادق وزیری؛ برهان شکراللهی؛ صباح محمدی