نویسنده = سعید عطائی کچوئی
تعداد مقالات: 5
1. پروتئین‌های ایمنی‌زای مشترک بین سروتیپ‌های پاستورلا مولتوسیدا: کاندیدهائی برای بهبود واکسن

دوره 32، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 38-46

سعید عطائی کچوئی؛ نجمه معتمد؛ صبا عطایی کچویی


2. دانش نوین بیوانفورماتیک آنتی‌بادی‌ها جهت اکتشافات دارو - درمانی و تشخیصی

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 2-15

محمد مهدی رنجبر؛ سعید عطائی کچوئی؛ نایبعلی احمدی؛ خدایار قربان؛ محمد حسن متدین؛ نجمه معتمد


3. بررسی تغییرات ساختاری و فیلوژنتیک ناحیه DQA ازMHC کلاس II گاو

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 34-42

محمد مهدی رنجبر؛ سعید عطائی کچوئی؛ محمدحسن متدین


4. مطالعه اثرات سرکوب‌گری باکتری پاستورلا مولتی سیدا (B:۲ (Pasteurella multocida بر روی لنفوسیت‌های گوساله

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 53-62

سعید عطائی کچوئی؛ محمد مهدی رنجبر؛ صبا عطائی کچوئی


5. واکسن پاستورلوز طیور، مقایسه دو روش تهیه واکسن در فرمانتور و در محیط جامد و ارزیابی ایمنی آنها در جوجه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1375، صفحه 104-105

عباس ستوده نیا؛ ایرج اعرابی؛ سعید عطائی کچوئی؛ علی اکبر ناصری راد؛ جلال شلماشی؛ عباس ایوبیان