دوره و شماره: دوره 32، شماره 3، پاییز 1398 

مقاله کامل

1. شناسایی بیومارکرهای بیان ژن جهت تشخیص مصرف غیر قانونی محرک‌های رشد استروئیدی در کشتارگاه‌ها

صفحه 2-8

زهرا رودباری؛ مرتضی ستائی‌مختاری؛ ارسلان برازنده؛ حمیدرضا سیدآبادی


7. کنترل و پایش سلامت دام و کاهش خطر انتقال بیماری‌های دامی با آمایش سرزمینی کشتارگاه‌ها در ایران

صفحه 64-73

حمید خانقاهی ابیانه؛ محمد حسین فلاح مهرابادی؛ نجمه معتمد؛ هاشم نوروزی فرد؛ مسعود سواری؛ علیرضا باهنر


8. بررسی چهار گروه آنتی‌بیوتیکی شایع در بافت عضله و جگر مرغ‌های کشتاری تهران به روش LC-MS/MS

صفحه 55-63

فاطمه زارعان بنی اسدی؛ محمد احمدی؛ نوردهر رکنی؛ لیلا گلستان؛ سید احمد شهیدی


9. بررسی اثرات درمانی عصاره آبی سیر در کاندیدیازیس جلدی تجربی در بز

صفحه 74-81

وحید نجارنژاد؛ عبدالغفار اونق؛ نویده میرزاخانی؛ حمید رضا رئیسی