دوره و شماره: دوره 30، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-218 

مقاله کامل

1. بررسی الگوهای مکانی و تحلیل خوشه های آنفلوانزای پرندگان(H9N2) در طیور بومی روستاهای کشور- سالهای 1392 و 1393

صفحه 2-13

محمد حسین فلاح مهرابادی؛ علیرضا باهنر؛ اوستا صدرزاده؛ مهدی وصفی مرندی؛ فرشاد ذین العابدین طهرانی


9. موقعیت‌یابی گرلین در بافت بیضه واپیدیدیم قوچ

صفحه 75-81

سامان صادق وزیری؛ برهان شکراللهی؛ صباح محمدی


15. اثر روش تلقیح مصنوعی بر بازده تولیدمثلی میش‌های زندی تلقیح شده با اسپرم تازه و منجمد

صفحه 127-131

رضا مسعودی؛ احمد زارع شحنه؛ آرمین توحیدی؛ حمید کهرام؛ عباس اکبری شریف؛ محسن شرفی؛ دانیال آل داود؛ حسن صادقی پناه


مقاله کامل

18. اثر رقیق‌کننده انجماد اسپرم و تلقیح مصنوعی بر بازده تولیدمثلی میش‌های تلقیح شده با اسپرم منجمد

صفحه 148-153

رضا مسعودی؛ احمد زارع شحنه؛ آرمین توحیدی؛ حمید کهرام؛ عباس اکبری شریف؛ محسن شرفی؛ ابوالحسن صادقی پناه


22. ارزیابی عملکرد تنکرد شناسی غده تیروئید در ماهی بیاح (Liza abu) خور موسی

صفحه 183-193

ندا کوشا؛ نگین سلامات؛ محمد تقی رونق؛ عبدالعلی موحدی نیا