دوره و شماره: دوره 25، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-47 (پیاپی 96) 

شناسنامه علمی شماره

1. تأثیر غلظت‌های مختلف هیپوکلریت سدیم بر رها شدن و عدم رها شدن اسپوروزوئیت‌های Cryptosporidium baileyi در آزمایشگاه

صفحه 1-6

منصور بنانی؛ حبیب اله دادرس؛ غلامرضا مؤذنی جولا؛ غلامرضا کریمی؛ محمدرضا افخم نیا؛ لادن مخبرالصفا


5. شناسائی سویه Toxoplasma gondii در انسان و موش در شهرستان ارومیه به روشPCR-RFLP

صفحه 29-34

موسی توسلی؛ محمد قربانزادگان؛ بیژن اسمعیل نژاد خیاوی؛ کریم مردانی؛ سیامند حسین زاده


6. ارزیابی مقادیر چربی و ماده خشک کبد و ارتباط بین آنها در بین گونه های اهلی نشخوارکنندگان ذبح شده در کشتارگاه ارومیه

صفحه 35-40

علی قلی رامین؛ حسین تاجیک؛ بابک جلوداری؛ شهرام نوزاد؛ مهیار جلوداری؛ غزاله آشتاب؛ سینا رامین


7. جستجوی مولکولی Ornithobacterium rhinotracheale در موارد عفونت های تنفسی ماکیان گوشتی شهرکرد

صفحه 41-44

عبدالکریم زمانی مقدم؛ حسین طهماسبی؛ سید حسین هاشمی باباحیدری؛ مهرداد خسروی فارسانی؛ عبدالله کیانی سلمی