پایش مولکولی کلنی موش‌های آزمایشگاهی نژادNIH موسسه رازی از نظر آلودگی به باکتری لپتوسپیرا اینتروگنس

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش بخش تحقیق، تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 کارشناسی ارشد بخش تحقیق، تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 کارشناس ارشد بخش تحقیقات، بیماریهای زنبور عسل، کرم ابریشم و حیات وحش، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

باکتری لپتوسپیرا اینتروگنس(Leptospira interrogans)، عامل بیماری لپتوسپیروز است که یکی از بیماری‌های مهم مشترک میان انسان و حیوانات می‌باشد. یکی از مهم‌ترین توصیه‌های انجمن بین‌المللی در رابطه با حیوانات آزمایشگاهی، استفاده از حیوانات با فلور میکروبی مشخص می‌باشد. بر این اساس، توصیه فدراسیون انجمن‌های علوم حیوانات آزمایشگاهی اروپا (FELASA)، پایش‌های تشخیصی جهت بررسی وضعیت آلودگی حیوانات به عوامل میکروبی مختلف الزامی می‌باشد. در این تحقیق میزان شیوع این باکتری در کلنی موش‌های آزمایشگاهی نژاد NIH مرکز پرورش حیوانات آزمایشگاهی موسسه رازی در سال 1396 مورد بررسی قرار گرفت. 74 سر موش پرورشی بالغ (در محدوده وزنی 35-30 گرمی و سن 8-6 هفته) بصورت تصادفی از هر دو جنس نر و ماده از کلنی پرورشی و 6 سر موش وحشی نیز بوسیله تله‌های زنده گیری از بیرون از ساختمان‌های پرورشی صید و بعد از کشتن به روش انسانی و کالبدگشایی، نمونه‌برداری از بافت کلیه آنها صورت گرفت و پس از آماده‌سازی، روش PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی باکتری لپتوسپیرا اینتروگنس انجام گردید. جهت طراحی و تهیه نمونه کنترل مثبت، با استفاده از ترانسفورمیشن پلاسمید pGEM - T easy vector حاوی قطعه ژن بیماری‌زای LipL32 در E.coli جهت تکثیر ژن و سپس استخراج آن صورت گرفت. از نمونه‌های بررسی شده، هیچگونه مورد مثبتی مشاهده نگردید. بر طبق دستورالعمل FELASA می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که با اطمینان 9/99%، آلودگی به لپتوسپیرا اینتروگنس در کلنی موش‌های نژاد NIHموسسه رازی منتفی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular monitoring of Razi Institute NIH strain laboratory mice colony for infection with Leptospira interrogans bacteria

نویسندگان [English]

  • Roozbeh Fallahi 1
  • Mohammad Ali Mansouri 2
  • Hossein Modir roosta 3
1 Member of Scientific Board, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
2 MSc, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
3 MSc,Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
چکیده [English]

Leptospira interrogans is the cause of leptospirosis, a common disease among humans and animals. One of the most important recommendations of international associations concerned with laboratory animals, is the use of defined animals. Based on the recommendation of the FELASA, the diagnostic monitoring is required to evaluate the contamination of animals to different microbial agents. In this study, the prevalence of this bacteria was investigated in a colony of NIH strain laboratory mice of laboratory animal breeding unit at the Razi Institute in 1396.74 adult mice (in the range of 30-35g and age 6-8 weeks) were randomly selected from both sexes in breeding colony and 6 wild mice were selected by means of live traps from the outside of facility. After ethical euthanasia and autopsy, samples were taken from their kidney tissues and after preparation, the PCR method was performed using Leptospira interrogans specific primers. Designing and preparing the positive control was carried out using plasmid (pGEM -T easy vector) transformation containing the pathogenic of Leptospira interrogans gene (LipL32) in E.coli for gene amplification and extraction. No positive cases were observed from the examined samples. According to FELASA instructions, it can be concluded that with 99.9% confidence, the Leptospira interrogans infection in breeding salons of Razi Institute NIH mice was discarded.

کلیدواژه‌ها [English]

  • monitoring
  • Leptospira interrogans
  • Razi Institute
  • Mouse
  • NIH