لیز سلول‌های سرطانی با روش ویروس‌های درمانی انکولتیک (Oncolytic Virotherapy)

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران

چکیده

سرطان همچنان مهم‌ترین عامل مرگ انسان به شمار می‌آید. بسیاری از درمان‌های شیمیایی و پرتودرمانی فاقد اختصاصیت کافی بر روی سلول‌های سرطانی بوده و در مواردی دارای اثرات جانبی بر روی سایر سلول‌ها نیز می‌باشند. پیشرفت‌های شگرف علم امروز در درمان سرطان باعث افزایش امید به درمان سرطان‌های مقاوم و لاعلاج انسانی شده است. هدف از این مقاله ارائه کاربردها و پیشرفت‌های نوین در استفاده از ویروس‌های انکولیتیک به عنوان عامل اختصاصی کشنده سلول‌های سرطانی می‌باشد و بینش عمیقی را نسبت به سازوکار و عملکرد این روش درمانی مهیا خواهد کرد. از این رو به بررسی ویروس‌ها و توانایی به کار‌گیری آن‌ها در درمان، سازوکار و نحوه اختصاصیت به تومور ویروس‌های انکولیتیک، سازوکارهای ضد توموری ویروس‌های انکولیتیک، آزمون‌های بالینی و میزان موفقیت انکولتیک وایروتراپی، نقش انکولتیک وایروتراپی در کنترل سرطان‌های متاستاتیک، چالش‌های حال و پیش‌روی درمان سرطان با ویروس‌ها پرداخته می‌شود. همچنین در این رهگذر درباره مواردی از این تحقیقات که منجر به تولید داروهای برای مصرف بالین نیز شده بحث خواهیم کرد. در نهایت هدف ما ارائه مسیر جدیدی جهت درمان سرطان‌های مختلف با تکیه بر ویروس‌ها و پروتئین‌های آن‌ها (ویروس درمانی) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Lysis of cancer cells by oncolyticvirotherapy

نویسندگان [English]

  • A.R. Yousefi 1
  • M.M. Ranjbar 1
  • S. Alamian 1
  • M.M. Ranjbar 2