تاثیر گلوکوسینولات موجود در جیرههای حاوی کنجاله کانولا بر سرم خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Effect of glucosinolate in diets containing canola meal on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) blood serum