بررسی ترکیبات شیمیایی تفاله گلاب گیری وامکان سیلو کردن آن با استفاده از مواد افزودنی

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Chemical composition and ensiling of domask rose extraction residue with different additives