بررسی و مقایسه کیفیت ژلاتین اسیدی و قلیایی پوست و باله کپور فیتوفاگ با منابع دیگر

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Investigation and comparison of quality of Fitofague’s skins & fins acidic and alkaline gelatin with another sources