بررسی سرولوژیک بروسلوز در شترهای کشتار شده در کشتارگاه نجف آباد

نوع مقاله: مقاله کوتاه


عنوان مقاله [English]

Serologic study of brucellosis in camels slaughtered in Najaf Abad