بررسی چند شکلی پروتیین های خون و صفات مورفولوژیک مرغان بومی ایران

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Study of blood protein polymorphism and external characters of native chickens in Iran