شناسایی و تشخیص باکتریوسین تولید شده توسط (RN78) Lactobacillus acidophilus جدا شده از پنیر محلی

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Detection and characterization of bactriocin RN78 produced by lactobacillus acidophilus strain isolated from a cheese sample