گزارش یک مورد دیسپلازی یک طرفی کلیه در یک راس گوسفند

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

A case report on unilateral dysplasia of kidney in a sheep