تعیین برنامه مناسب برای اصلاح نژاد گوسفند بلوچی

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Studying of breeding strategies for baluchi sheep