کاهش آفلاتوکسین M1درشیر با استفاده از برخی ترکیبات جاذب شیمیایی و مطالعه تأثیر آنها بر ترکیب شیر

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Reductions of aflatoxin M1 in milk utilizing some chemisorption compounds and study their effects on milk composition