بررسی کشتارگاهی وجود اجسام خارجی در گوسفند

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Abattoir survey of foreign bodies in sheep