تحلیل تابع عرضه انواع گوشت در ایران با استفاده از مدل بازار چندگانه

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Analysis of supply function for different types of meat in Iran by using of multi-market model