بررسی بافت شناسی از رسیدگی جنسی در ماهیان خاویاری نابالغ طبیعی صید شده در پاییز 82 با تاکید بر تاسما هی ایرانی و ازون برون

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Histological investigation of sexual maturation in natural unmaturated sturgeon captured in Autumn 2003 with emphasize Acipenser persicus and Acipenser stellatus