تعیین میزان آفلاتوکسین M1 با استفاده از روش الایزا در شیر خشک های صنعتی تولید شده در ایران

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Detection of aflatoxin M1 in powdered milk samples by ELISA