یافته‌های رادیوگرافی استئومیلیت در یک بهله عقاب دشتی (Aquila rapax)

نوع مقاله: مقاله کوتاه

نویسندگان

1 استادیار رادیولوژی دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده‌ی دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 فارغ التحصیل دکتری حرفه‌ای دامپزشکی، دانشکده‌ی دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

عقاب‌ دشتی یا عقاب خاکی یکی از گونه‌های عقاب ایران است که زیستگاه آن بیشتر به جنوب شرقی ایران محدود می‌شود. این پرنده رنگی قهوه‌ای دارد و اندازه‌ی آن بین 65 تا 79 سانتی‌متر متغییر است. عمدتا از پستانداران کوچک، خزندگان و غورباقه تغذیه نموده و در استپ‌ها و دشت‌های خشک یافت می‌شود. اگر چه این پرندگان به دلیل زندگی آزاد کمتر دچار بیماری‌های عفونی می‌شوند ولی ضایعات توروماتیک درآن‌ها شایع است. هدف از این مقاله گزارش یافته‌های رادیوگرافی استئومیلیت در پای چپ یک بهله عقاب دشتی است. در بهار سال 94 یک بهله عقاب دشتی با علائم زخم عمیق و مزمن در پای چب به کلینیک دامپزشکی دانشگاه شهرکرد ارجاء داده شد. در ابتدای امر عکس رادیوگرافی در نمای جانبی و dorsopalmar از آن تهیه شد. در رادیوگراف جانبی جدا شدن انگشت اول (Hallux) همراه با تورم بافت نرم در اطراف مفصل قلمی بند انگشتی (Tarsometatarsal-phalangeal joint) به خوبی قابل روئیت بود. همچنین علائمی از حضوربافت‌های ترمیمی و تشکیل استخوان جدید یا لیز استخوانی در این نما دیده نشد. در رادیوگراف dorsopalmar، واکنش‌های پریوستی به صورت پرچین مانند (palisaide like periosteum reaction) در اطراف ناحیه‌ی پایینی استخوان Tarsometatarsal و با شدت بیشتری در سمت داخلی این استخوان دیده شد. با توجه به تاریخچه‎ی پرنده و حضور بریدگی عمیق و مزمن در ناحیه‌ی کف پا که باعث قطع انگشت شده بود و با توجه به شکل و شدت علائم رادیوگرافی، عارضه استئومیلیت (Osteomyelitis) فعال تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Radiological funding in osteomyelitis in Tawny Eagle (Aquila rapax)

نویسندگان [English]

  • F. Hoseini 1
  • M. Salimi 2
1 Assistant professor of radiology and sonography, department of clinical science, Faculty of Veterinary, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
2 Doctor of Veterinary Medicine, Graduated from faculty of veterinary, Shahrekord university, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Tawny Eagle (Aquila rapax) is one of the Iranian eagle that its habitat limited to southeast of Iran. The bird has brown color and its size varies between 65 to 79 cm. Mostly feeds from small mammals, reptiles and frogs and be found in steppe and dry plains. Since they have a free-live, infectious diseases in them is rare. The aim of this paper is to report of  radiological funding in osteomyelitis in foot of tawny eagle. In the spring of 2015, an tawny eagle with deep and chronic wounds in the left foot was refer to veterinary clinics of Shahrekord University. In first, X-ray in lateral and dorsopalmar was prepared. In lateral views, separating the first finger (Hallux) with soft tissue swelling around the tarsometatarsal-phalangeal joint was clearly visible. Also the symptoms of the reconstructive tissue and new bone formation or bone lysis was not seen in this view. In dorsopalmar radiograph, palisaide like periosteum reaction around the distal area of tarsometatarsal and with more intensity on the medial surface of this bone was found. Based on  the history of the bird and the presence of deep and chronic sore in the plantar surface and according to the form and severity of radiographic signs complications was detected as active osteomyelitis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radiological funding
  • Osteomyelitis
  • Tawny eagle
1- Baharmast, J. Rad, M.A. and Veshkini, A. (1999). veterinary Radiology. Tehran University press. Pp 514-515.
2- Blair, J. (2013). Bumblefoot; A Comparison of Clinical Presentation and Treatment of Pododermatitis in Rabbits, Rodents, and Birds. Vet. Clin. Exot. Anim Vol, 16, pp: 715–735.
3- Fraga-Manteiga, E. Eatwell, K. Smith, S. Mancinelli, E and Schwarz, T. (2013). Traumatic atlanto-occipital subluxation and cranial cervical block vertebrae in a Golden Eagle (Aquila chrysaetos). Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift; Vol, 82, pp: .211-215.
4-Gupta, R. and Kanaujia, A. (2012). Ecology of Eagles in Bundelkhand Region, India. Vet. World, Vol, 5, No,1 pp: 31-35
5- Keymer, I.F. (1972). Diseases of Birds of Prey. Veterinary Record; 1972; 90: 579-594.
6- Remple, D.J. (2006). A Multifaceted Approach to the Treatment of Bumblefoot in Raptors. Journal of Exotic Pet Medicine, Vol, 15, No, 1, pp: 49-55.
7- Rodriguez-Lainz, A.J. Hird, D.W. Kass, P.H. and Brooks, D.L. (1997). Incidence and risk factors for bumblefoot (pododermatitis) in rehabilitated raptors. Preventive Veterinary Medicine, Vol, 31, pp: 175-184.
8- Swayne, D.E. Glisson, J.R. and McDougald, L.R. Nolan, L.K. Suarez, L.D. Nair V. (2013). Diseases of Poultry. 13th Edition, A John Wiley & Sons, Inc., Publication, Iowa, USA.