دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله مروری

1. مروری بر پرکاربردترین ترکیبات موثره گیاهان دارویی و مکانیسم اثرات آنها بر پارامترهای رشد، سلامت و تولید در صنعت طیور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

احسان اسکوئیان؛ مرضیه دلیر


2. تولید حیوانات تراریخت با بهره مندی از فناوری های نوین تولید مثل: میکرواینجکشن و الکتروپوریشن و انتقال هسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

نوید داداش پور دواچی


مقاله کامل

3. ارزیابی ایمنی‌زایی واکسن لارنگوتراکئیت عفونی در پولت نژاد‌های بونز سفید و های‌لاین W36

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

محمدمجید ابراهیمی؛ شهلا شاهسوندی؛ رسول مشهدی؛ علیرضا یوسفی


4. بررسی آلودگی احتمالی سوبستراهای سلولی مورد استفاده در تولید فرآورده های بیولوژیک در موسسه رازی به نانوباکتری ها به روش مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

محسن لطفی؛ ناهید اسدی؛ ناصر هرزندی


5. بررسی هم خوانی دو نوع پرایمر RT-PCR جهت تشخیص ویروس آنفلوانزای پرندگان (H9N2)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

هادی پورتقی؛ کامران محمد باقرپور؛ حسین حسینی


6. بررسی ارزش تشخیصی آنتی بادی بر علیه آنتی ژن نوترکیب MPT64 مایکوباکتریوم بوویس در تشخیص سل دامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

مجید تبیانیان


7. فراوانی، آسیب شناسی و اهمیت بهداشت عمومی لینگوآتولوزیس در بزهای کشتارشده در کشتارگاه های استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

محمدرضا ولی نژاد؛ حمیدرضا شکرانی؛ قاسم فرجانی کیش


8. بررسی میزان شیوع نوزوما سرانا، آکاراپیس وودی، واروآجاکوبسونی و ملوئه واریگاتوس در زنبورستانهای استان اردبیل درسالهای 1396- 1393

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

ناصر حاجی پور؛ کلثوم محبی


9. بررسی سرواپیدمیولوژی لیشمانیازیس احشایی در سگ های بی صاحب استان البرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

وحید نصیری؛ حبیب اله پایکاری؛ مهدی محبعلی؛ فرنوش جامعی؛ بهناز آخوندی؛ محمد امین فسونگر


10. بررسی فراوانی آلودگی به انگل پرژوالسکیانا (Przhevalskiana spp.) در بزهای کشتار شده شهرستان جیرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

یاسر پیرعلی؛ معصومه اسکندری؛ حسین عباسی دهکردی؛ حمید رضا عزیزی؛ نادر احمدی


11. بررسی تأثیر نانو ذرات نقره بر سیستم ایمنی، خصوصیات بیوشیمیایی خون و جمعیت میکروبی روده در جوجه های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

سید داود شریفی؛ حامد زرگران اصفهانی


12. ارزیابی شاخص تولید، راندمان انرژی و پروتئین، شاخص‌های بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی جوجه‌های‌ گوشتی تغذیه شده با سطوح و اندازه ذرات مختلف پلی‌ساکاریدهای نامحلول پوسته برنج و پوسته یولاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

سیدجواد حسینی وشان؛ امیر سالاری نیا؛ نظر افضلی؛ مسلم باشتنی


13. بازسازی، تجزیه و تحلیل توپولوژیکی شبکه متابولیکی بافت شکمبه گاو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

مریم قلی زاده؛ جمال فیاضی؛ یزدان عسگری؛ حکیمه زالی


15. اثر کروسین بر هورمون‌های محور هیپوفیز- تخمدان در مدل موش‌های‌ صحرایی دیابتی نوع یک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398

تکتم سادات وفا؛ مژده عمادی


16. اثر عصارۀ هگزانی استخراج شده از گیاه دارویی کلپوره (.Teucrium polium L) بر فعالیت تخمیر شکمبه‌ای میکروارگانیسم‌ها در شرایط in vitro

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1398

محسن کاظمی؛ الیاس ابراهیمی