تحقیقات دامپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک (VJ) - مقالات آماده انتشار