موضوعات = واکسن
تعداد مقالات: 8
2. ارزیابی ایمنی‌زایی واکسن لارنگوتراکئیت عفونی در پولت سویه‌های بونز سفید و های‌لاین W36

دوره 32، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 20-28

محمدمجید ابراهیمی؛ شهلا شاهسوندی؛ رسول مشهدی؛ علیرضا یوسفی


3. ارزیابی سرولوژی واکسن زنده برونشیت عفونی طیور سویه 793B/08IR در جوجه‌های صنعتی گوشتی در شرایط کنترل شده

دوره 32، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 105-111

شهلا شاهسوندی؛ شهین مسعودی؛ محمد مجید ایراهیمی؛ لیلا پیشرفت ثابت


7. مقایسه ایمن‌زائی سویه‌های حاد و واکسینال باسیلوس آنتراسیس در مدل حیوانی خرگوش

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 100-107

سید رضا احمدی نیا؛ مجید تبیانیان؛ کیوان تدین؛ افشین حاجی‌زاده؛ بیوک آقاتنها


8. بررسی پایداری واکسن بروسلوز سویه (IRIBA) بعد از محلول کردن واکسن لیوفیلیزه

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 85-91

سجاد دوستداری؛ سید ابراهیم حسن نیا؛ ابوالفضل خفری؛ آناهیتا عمادی؛ رامین باقری نژاد