کلیدواژه‌ها = میکروسکوپ الکترونی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی سارکوسیستیس در شتر و بز با میکروسکوپ الکترونی و PCR- RLFP

دوره 29، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 77-84

محمد اسلام پناه؛ غلامرضا معتمدی؛ عبدالحسین دلیمی؛ عباس نوری؛ غلامرضا حبیبی؛ خسرو آقایی پور؛ محی‌الدین نیرومند