کلیدواژه‌ها = چرخه تولید‌مثلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ریخت بافت شناسی تخمدان میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannameiدر مراحل مختلف چرخه تولیدمثلی

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 140-150

فاطمه خیاطی؛ نسرین سخایی؛ سلماز شیرعلی؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ بابک دوست‌شناس