کلیدواژه‌ها = بیماری‌های عفونی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد دینامیک مولکولی در طراحی پیشرفته فرآورده‌های بیولوژیک و مطالعه پروتئین اجرام عفونی

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 2-16

محمد مهدی رنجبر؛ علیرضا یوسفی؛ سعید عالمیان؛ مهدی احمدی؛ سید غلامرضا میرزایی