کلیدواژه‌ها = واژه های کلیدی: واکسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارآیی واکسن زنده تخفیف حدت یافته برونشیت عفونی سویه B08IR/ا793 ساخت موسسه رازی

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 40-47

بهمن خالصی؛ شهین مسعودی؛ محمد مجید ایراهیمی؛ لیلا پیشرفت ثابت