کلیدواژه‌ها = میازمحوطه دهانی
تعداد مقالات: 1
1. چکیده گزارش میاز محوطه دهانی ناشی از Lucilia sericata (Diptera: Calliphoridae) در یک راس بز در استان کرمان

دوره 29، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 73-76

امیر سعید صمیمی؛ سعیدرضا نورالهی فرد؛ جواد خدری؛ حیدر خلیلی