کلیدواژه‌ها = نیوکاسل
تعداد مقالات: 2
1. پایش بیماری‌های نیوکاسل وآنفلوانزای مرغان بومی در دو اقلیم متفاوت استان اصفهان

دوره 32، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 19-29

عبدالرضا نبی‌نژاد؛ علیرضا آذربایجانی


2. تعیین توالی نوکلئوتیدی ژن F سویه واکسینالClone IR 12 ویروس نیوکاسل موسسه رازی

دوره 32، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 9-18

ایوب سلیمی؛ آیدین ملوکی؛ حسین گودرزی؛ سیدرضا ابراهیمی