کلیدواژه‌ها = باسیلوس آنتراسیس
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ایمن‌زائی سویه‌های حاد و واکسینال باسیلوس آنتراسیس در مدل حیوانی خرگوش

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 100-107

سید رضا احمدی نیا؛ مجید تبیانیان؛ کیوان تدین؛ افشین حاجی‌زاده؛ بیوک آقاتنها