کلیدواژه‌ها = کبد
تعداد مقالات: 7
1. اثرات نانوذره اکسید مس بر بافت و آنزیم‌های متابولیک کبد و کلیه بچه ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio)

دوره 32، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 82-96

ثمین خدائی؛ اکرم سادات نعیمی؛ فاطمه نظرحقیقی


2. بررسی اثر باکتری آئروموناس هیدروفیلا بر ساختار بافتی کبد و اندام‌های ایمنی ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus)

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 88-95

فاطمه آزادبخت؛ سلماز شیرعلی؛ محمد تقی رونق؛ اسحاق زمانی


4. مطالعه آناتومی و مورفومتری تکامل کبد و کیسه صفرا در سنین قبل از تولد درگوسفند

دوره 30، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 174-184

محمود خاکساری مهابادی؛ قاسم شیرمردی؛ کاوه خزائیل؛ مهدی پورمهدی بروجنی


6. مطالعه ریخت‌شناسی و بافت‌شناسی کبد، طحال و لوزالمعده در مرغ مروارید (مرغ شاخدار)

دوره 28، شماره 1، بهار 1394، صفحه 76-83

جلیل پورحاجی موتاب؛ پیام عباس زاده؛ سید‌رشید تونی


7. بررسی آلودگی به ترکیبات جیوه در شماری از پرندگان وحشی شهر اصفهان و رودخانه زاینده رود

دوره 28، شماره 1، بهار 1394، صفحه 10-17

زهرا حسین پور محمد آبادی؛ منصوره ملکیان