کلیدواژه‌ها = ترکیب لاشه
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر سین بیوتیک Biomin Imbo بر عملکرد رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه بچه ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus)

دوره 30، شماره 1، بهار 1396، صفحه 194-200

سراج بیتا؛ پریا اکبری؛ مهین سرحدی‌پور؛ یوسف نگهداری جعفربیگی


4. مطالعه تأثیر ایمونوژن خوراکی بر روی فلور باکتریایی روده و ترکیب لاشه در ماهی شیربت (Barbus grypus)

دوره 28، شماره 1، بهار 1394، صفحه 2-9

تکاور محمدیان؛ مهرزاد مصباح؛ سیامک روحانی‌زاده؛ مجتبی علیشاهی؛ پرسام علیزاده؛ اسماعیل عبدی