کلیدواژه‌ها = اسب
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از آزمون رز بنگال برای شناسایی مشمشه در اسب‌ها

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 59-65

امین کریمی؛ نادر مصوری


2. بررسی تولید صدا دراسب در مواجه با رخدادهای مختلف

دوره 28، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 83-89

سید محسن احمدی نژاد