کلیدواژه‌ها = جیوه
تعداد مقالات: 4
3. بررسی آلودگی به ترکیبات جیوه در شماری از پرندگان وحشی شهر اصفهان و رودخانه زاینده رود

دوره 28، شماره 1، بهار 1394، صفحه 10-17

زهرا حسین پور محمد آبادی؛ منصوره ملکیان


4. تعیین غلظت جیوه درگونه سیاه‌ماهی(Capoeta capoeta) در رودخانه زرین‌گل، استان گلستان

دوره 28، شماره 1، بهار 1394، صفحه 50-57

حسن ملوندی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ منصور علی آبادیان