کلیدواژه‌ها = ریخت شناسی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ریخت‌شناسی و بافت‌شناسی کبد، طحال و لوزالمعده در مرغ مروارید (مرغ شاخدار)

دوره 28، شماره 1، بهار 1394، صفحه 76-83

جلیل پورحاجی موتاب؛ پیام عباس زاده؛ سید‌رشید تونی