کلیدواژه‌ها = واکسن
تعداد مقالات: 8
1. ارزیابی ایمنی‌زایی واکسن لارنگوتراکئیت عفونی در پولت سویه‌های بونز سفید و های‌لاین W36

دوره 32، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 20-28

محمدمجید ابراهیمی؛ شهلا شاهسوندی؛ رسول مشهدی؛ علیرضا یوسفی


3. پروتئین‌های ایمنی‌زای مشترک بین سروتیپ‌های پاستورلا مولتوسیدا: کاندیدهائی برای بهبود واکسن

دوره 32، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 38-46

سعید عطائی کچوئی؛ نجمه معتمد؛ صبا عطایی کچویی


5. بررسی پایداری واکسن بروسلوز سویه (IRIBA) بعد از محلول کردن واکسن لیوفیلیزه

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 85-91

سجاد دوستداری؛ سید ابراهیم حسن نیا؛ ابوالفضل خفری؛ آناهیتا عمادی؛ رامین باقری نژاد


6. ارزیابی کارآیی پایدارکننده‌های شیمیایی مختلف بر روی پایداری واکسن برونشیت عفونی طیور

دوره 28، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 52-59

لیلا پیشرفت ثابت؛ شهین مسعودی؛ نوشین حسینی وفا


7. مطالعه شرائط کشت رده سلولی سویه واکسن S15 در سیستم بیوراکتور هوازی به روش Fed-batch

دوره 28، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 60-66

غلامرضا حبیبی؛ کسری اسمعیل نیا؛ حسن ایزدی؛ صغری بزرگی