نویسنده = فاطمه زارعان بنی اسدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی چهار گروه آنتی‌بیوتیکی شایع در بافت عضله و جگر مرغ‌های کشتاری تهران به روش LC-MS/MS

دوره 32، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 55-63

فاطمه زارعان بنی اسدی؛ محمد احمدی؛ نوردهر رکنی؛ لیلا گلستان؛ سید احمد شهیدی