نویسنده = شاپور حسن زاده
تعداد مقالات: 1
1. اثر افزودنی‌های باکتریایی بر بافت‌شناسی ژژنوم بلدرچین‌های ژاپنی با کمبود پروتئین تغذیه‌ای

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 58-68

محمدرضا اسدی؛ رسول شهروز؛ شاپور حسن زاده؛ سید داوود شریفی؛ فرهاد سلطانعلی نژاد